Të gjitha bimët dhe frutat e ofruara nga Alko-Natura rriten të egra në një mjedis të favorshëm natyror brenda bjeshkëve të Sharrit. Bimët mjekësore dhe aromatike si dhe erërzat dhe frutat e thata të listuara më poshtë përdoren kryesisht në industrinë farmaceutike, ushqimore dhe kozmetike.