Përshkrimi: Bimë shkurre 2- 5 m e lartë me gjethe gjilpërore të gjata 10-15 mm dhe 2 mm të gjëra të drejta therëse të dendura. Është bimë dioike, ku lulet femërore janë në një bimë, kurse lulet mashkullore në bimë tjetër.

Përhapja në Kosovë: Rritet kudo nga zona e ulët deri te ajo e lartë.

Pjesët e përdorshme: Fruti (Junipri fructus).

Vjelja: Kur të jenë pjekur frutat (muaji 9-10).

Tharja: Duhet bërë në furra në temperaturë deri ne temp. 55° C. Raporti: 4:1.